Entitats en xarxa - Portal de Entidades Demo - Serveis de les Entitats

 

Cercador

Serveis de les Entitats

Des de l'1 d'abril de 1998
Servei d'atenció domiciliària per a persones discapacitades
Servei integral d'accions que es realitzen a la llar
Aquest servei integra un conjunt d'accions que es realitzen a la llar, dirigides a proporcionar atencions pesonals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemes familiars especials.

L'objectiu del servei és mantenir l'usuari en el seu medi, millorant-ne la qualitat de vida.
Recursos disponibles
Igualada compta amb dues treballadores familiars per a desenvolupar aquest servei. La demanda està centralitzada per les diplomades en treball social dels EBASP, professionals que fan la valoració de les necessitats detectades.Des de l'1 d'abril de 1998 s'ha transferit a l'Ajuntament el servei d'atenció domiciliària per a la gent gran, recurs dependent fins aquesta data del Departament de Serveis Socials i Salut de la Generalitat de Catalunya.Aquest nou servei ofereix un total de 9.061 hores anuals d'atenció domiciliària a persones grans amb especials necessitats de suport.La demanda inicial de servei és atesa també des de l'EBASP corresponent
 
Annex: [Sad eyes] (mp3 3600.94 Kb.)


Iniciativa promoguda per: Patrocinat per:
ClicPortal